หน้าหลัก โครงการ โปรโมชั่น บทความ CORPORATE

โครงการปัจจุบัน

ธัญดา พลัส พลัส หมายถึง “เพิ่มมากขึ้น” “บวกยิ่งกว่า” “ดีเป็นพิเศษ”  
ธัญดา พาร์ควิว 5 "ความสุขที่พอดี กับชีวิตที่ลงตัว"   ทาวน์โฮม 2 ชั้น

โครงการที่ผ่านมา

ธัญดา พาณิชย์ "อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น ทำเลธุรกิจ เชื่อมต่อเทพารักษ์ เพียง 5 นาที"   อาคารพาณิชย์ 3

You are here

คืนสังคม

 

นโยบายเพื่อสังคม

ทางบริษัทฯจะมุ่งเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพของบ้านเป็นหลัก และราคาของบ้านต้องไม่สูงมากนัก อีกทั้งวัสดุที่เลือกใช้ ต้องมีคุณภาพและ ได้มาตรฐาน เมื่อบ้านสร้างเสร็จแล้วต้องสามารถตอบสนองความต้องการ และสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดั่งสโลแกนที่ว่า "คุณภาพ คือ หัวใจ" คิดถึงบ้านใหม่ คิดถึงบ้านธัญดา นอกจากลูกค้าจะได้ เป็นเจ้าของบ้านที่ดีมีคุณภาพแล้ว ยังได้อยู่ในชุมชนที่ดีมีคุณภาพ ซึ่งทาง บริษัทฯ ได้มอบที่ดินบางส่วนของโครงการเพื่อสร้างโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้ชื่อว่า"โรงเรียนปทุมคงคา สมุทรปราการ" และได้ระดมทุนจากผู้มีจิต เป็นกุศลต่อการศึกษาสร้างอาคารเรียน 5 ชั้น อีก 1 หลัง ให้กับทางโรงเรียน เพื่อเป็นอนาคตที่ดีต่อการศึกษาของลูกค้าในโครงการบ้านธัญดา และชุมชน ใกล้เคียง

 

วิสัยทัศน์

" บริษัท ฯ มีความมุ่งมั่นจะเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในทุกระดับชั้น พร้อมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิต และสังคมสู่ระดับสากล เพื่อความสุขที่มั่นคงและยั่งยืน "

 

พันธกิจ

  • สร้างความน่าเชื่อถือและการลงทุนที่ทำให้บริษัทฯ มีความมั่งคงในการดำเนินงาน โดยลงทุนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
  • ทำให้ลูกค้ามีความพึงพอใจกับสินค้ามากขึ้น
  • เป็นองค์กรแห่งการให้ความรู้และพร้อมนำความรู้มาใช้พัฒนาตนเอง
  • การได้มีโอกาสตอบแทนคืนสู่สังคมอย่างต่อเนื่อง และบริหารงานด้วยความโปรงใสตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี