5 ปัญหากวนใจระหว่างเพื่อนบ้าน ที่ต้องหาทางออก

ปัญหาเรื่องเพื่อนบ้านเป็นปัญหาใหญ่สำหรับหลายๆ คน เนื่องจากความเกรงใจที่ต้องอยู่ข้างบ้านกันไปอีกนาน ทำให้ปัญหาบางอย่างไม่อยากเคลีย หรือบางครั้งหาทางออกไม่เจอ เราจึงนำปัญหาต่างๆที่มักเกิดขึ้นระหว่างเพื่อนบ้านหลังจากที่คุยกันแล้วยังเคลียไม่ได้มาให้ดูและมาดูต่อว่ามีทางแก้ไขยังไง

 
ต้นไม้ สิทธิของใคร?
เมื่อข้างบ้านปลูกต้นไม้ แล้วมันเริ่มเติบใหญ่จนรุกล้ำเข้ามาในบ้าน ปัญหาที่ตามมาคือเศษใบไม้ร่วงในบ้านเรา วิธีแก้ในกรณีที่คุยกันไม่ได้ผล สามารถฟ้องร้องทางกฎหมายได้ ห้ามตัดกิ่งที่ยื่นเข้ามาในบ้านเราเด็ดขาด เพราะตราบใดที่มันยังอยู่บนต้นถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเพื่อนบ้าน
 
จอดรถขวางหน้าบ้าน
ปัญหาใหญ่ที่หลายคนเจอ จนถึงขั้นมีปากมีเสียงกันเลยทีเดียว ถ้าไม่สามารถคุยกันได้เราแนะนำให้แจ้งความ เพราะการจอดรถขวางหน้าบ้าน ถือว่าเป็นกระทำความผิดฐานก่อความเดือดร้อนรำคาญใจตามมาตรา 397 หมวดลหุโทษ
 
ปัญหาจากสัตว์เลี้ยง
สัตว์เลี้ยงอาจเข้ามาทำความเสียหายในบ้านเรา หรือเสียงดังจนก่อให้เกิดความรำคาญ มีสิทธิเรียกร้องเอาสินไหมทดแทนจากเจ้าของสัตว์ หรือคนรับเลี้ยงได้
 
เสียงดังรบกวน
หากเพื่อนบ้านเป็นต้นตอของเสียงที่ดังจนเกินไป หรือแม้แต่การให้เกิดกลิ่น แสง รังสี เสียง ความร้อน สิ่งมีพิษ ความสั่นสะเทือนฝุ่น ละออง เขม่า เถ้า หรือกรณีอื่นใด ให้ไปแจ้งกับเจ้าพนักงานท้องถิ่นได้
 
บังวิว
เป็นเรื่องที่สามารถฟ้องร้องได้จริง หากเพื่อนบ้านสร้างสิ่งกีดขวางหรือปลูกต้นไม้มาบังวิวอันสวยงาม กฎหมายอาจจะระบุให้สิทธิแก่เจ้าของบ้านที่ถูกบังวิว แต่ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจด้วย
 
เครดิตจาก 3M