วิธีซื้อบ้านจัดสรรแบบไม่เสี่ยง
 
การจะซื้อบ้านจัดสรรแต่ละหลังต้องพบกับความเสี่ยงไม่น้อย เพราะการซื้อบ้านจัดสรรนั้นแตกต่างกับการจ้างบริษัทรับสร้างบ้าน ซึ่งการสร้างบ้านเองเราสามารถรู้ได้ทุกขั้นตอนการก่อสร้างได้ว่าเป็นอย่างไรบ้าง แต่ถ้าเป็นการซื้อบ้านจัดสรรนั้นเราจะไม่มีทางได้รู้เลย จนกว่าจะสร้างเสร็จหรือรับโอน จึงทำให้การซื้อบ้านจัดสรรนั้นต้องพบกับความเสี่ยงมากมาย เราจึงต้องมีวิธีเลือกซื้อบ้านจัดสรรแบบไม่เสี่ยงกันค่ะ
 
1. ดูจากประวัติและผลงานการก่อสร้าง เราต้องดูว่าบริษัทที่ก่อสร้างโครงการบ้านจัดสรรนั้นมีชื่อเสียงอย่างไรบ้าง มีการกล่าวถึงในแง่ใด ถ้าเป็นในแง่ลบมากกว่าก็ไม่ควรเสี่ยง
 
2. ดูว่ามีวิศวกรควบคุมการก่อสร้างหรือไม่ เพราะโครงการที่มีวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อยก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงได้ระดับหนึ่ง และมีคนที่มีความรู้มาคอยควบคุมการก่อสร้างแทนเรา
 
3. ดูกฏหมายนการคุ้มครองป้องกัน เพราะว่าการที่โครงการบ้านจัดสรรนั้นมีกฏหมายคุ้มครองป้องกันด้วยการพิจารณาเกี่ยวกับสัญญาว่ามีการรับประกันงานก่อสร้างที่ถูกต้องหรือไม่ เพราะสามารถดูเจตนาของโครงการได้อย่างชัดเจน
 
นอกจากนี้ยังมีกฏหมายเกี่ยวกับการซื้อบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินรับประกันอยู่แล้ว โดยจะมีการรับประกันโครงสร้างบ้านเป็นเวลา 5 ปี ได้แก่ เสาเข็ม , ฐานราก , เสา , คาน , พื้น , โครงหลังคา และผนังรับน้ำหนัก แต่ถ้าเป็นส่วนอื่นๆ เช่น รั้วและกำแพง มีการรับประกัน 1 ปี อย่างน้อยกฏหมายเหล่านี้ก็เบาใจไปได้ระดับหนึ่งแล้ว
 
เครดิต Home.co.th