4 คุณสมบัติที่กู้ผ่านง่าย
 
ปัจจุบัน สถานการณ์หนี้ภาคครัวเรือนยังคงเพิ่มสูง ส่งผลให้สถาบันการเงินทั้งหลายต้องเข้มงวดในเรื่องของการปล่อยกู้ ดังนั้นเราจึงเห็นจำนวนยอดการปฏิเสธสินเชื่อ (โดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย) ของแต่ละธนาคารสูงขึ้นไปด้วย ถ้าหากเรามีความต้องการจะยื่นกู้ในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ เราจะต้องทำอย่างไรจึงจะยื่นกู้ผ่าน เรามี 4 คุณสมบัติที่กู้ผ่านง่าย มากฝากกัน
 
1. ต้องมีเงินออม ไม่กู้เกินตัว
รายได้ที่สม่ำเสมอ เงินออมสำหรับดาวน์อย่างต่ำ 20 % เป็นตัวบ่งชี้ความพร้อมในการขอกู้เพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ที่ธนาคารจะพิจารณาเป็นอันดับแรกๆ ดังนั้น ในส่วนของรายได้และเงินออมที่ดี เป็นสิ่งที่เราควรเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
 
2. ไม่มีประวัติติดเครดิตบูโร
การมีวินัยทางการเงิน การผ่อนชำระที่ตรงตามกำหนดเวลาและไม่เคยค้างชำระเลย ย่อมเป็นการสร้างเครดิตที่ดีให้กับตัวเอง ลองสำรวจประวัติของเราว่าเคยมียอดค้างชำระหรือไม่ เครดิตบูโรถือว่ามีความสำคัญมาก เพราะหากหลักฐานอื่นผ่านหมดแล้ว แต่ติดเครดิตบูโรก็ไม่สามารถกู้ได้
 
3. ลดภาระหนี้ที่มี ไม่สร้างหนี้ใหม่
สำรวจตัวเองว่าในปัจจุบันเป็นหนี้ค้างชำระอะไรอยู่บ้าง เป็นจำนวนเท่าไหร่ ตั้งแต่บริการผ่อนชำระสินค้าผ่านบัตรต่างๆ  จำนวนบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด รวมทั้งสินเชื่อส่วนบุคคล ส่วนไหนที่สามารถปิดได้ก็ให้รีบปิด โดยเฉพาะการมีภาระผ่อนชำระรถยนต์ควรรีบเคลียร์ให้หมดก่อน เพื่อลดภาระหนี้ให้เหลือน้อยที่สุด เนื่องจากทั้งหมดที่กล่าวมา มีผลต่อการพิจารณาด้านความสามารถในการผ่อนชำระหนี้สำหรับการขอสินเชื่อใหม่ทั้งสิ้น
 
4. หาผู้กู้ร่วมที่มีเครดิตดี
หากลองคำนวณดูแล้วรายได้ที่มีอยู่ก้ำกึ่ง หมิ่นเหม่ว่าจะมีปัญหาได้ ให้มองหาผู้กู้ร่วมที่มีเครดิตดีๆ มีรายได้ประจำ โดยเฉพาะผู้กู้ร่วมมีอาชีพประจำที่ดูมั่นคงอย่างข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะยิ่งเพิ่มโอกาสให้กู้ผ่านได้ง่ายขึ้น
 
ขณะนี้ มีตัวช่วยสำหรับการเตรียมการขอกู้ให้สะดวกขึ้น ทางสถาบันการเงินต่างๆได้จัดให้มีบริการตรวจสอบคุณสมบัติการกู้เบื่องต้นขึ้น (Pre-approved) ในหลายช่องทางทั้งการยื่นตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ของธนาคาร หรือการให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (เว็บไซต์) ลองใช้เครื่องมือเหล่านี้ตรวจสอบความพร้อม ความสามารถในการกู้ได้ ทำให้เราเตรียมตัว สร้างความพร้อมได้ง่ายขึ้น
 
เครดิต Home.co.th