1. เลือกรูปภาพของสมาชิกในบ้านที่ถ่ายรูปร่วมกันมาใส่กรอบ แล้วตั้งโชว์ในห้องรับแขก เพื่อเสริมส่งความรักใคร่กลมเกลียว และรักษาความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว

2. ตู้เสื้อผ้าที่รกรุงรังไร้ระเบียบถือเป็นลักษณะไม่ดี ส่งผลให้เจ้าของมีอารมณ์แปรปรวนง่าย มักมีเรื่องวุ่นวายให้แก้ไขหรือจัดการ จนขาดเวลาผ่อนคลายและไม่ได้มีเวลาว่างอย่างเป็นส่วนตัวนัก

3. การติดตั้งนาฬิกาควรติดตั้งไว้บนผนังด้านซ้ายมือของบ้าน คือถ้ายืนอยู่ในตัวบ้านแล้วให้หันหน้าออกนอกบ้าน ผนังทางซ้ายมือคือตำแหน่งที่ดีสำหรับการติดตั้งหรือแขวนนาฬิกา ไม่ควรติดบนผนังขวามือเพราะจะขัดต่อโชคลาภ

4. เมื่อยืนอยู่นอกบ้านแล้วมองเข้าไปในบ้าน หากสามารถมองเห็นนาฬิกาได้ถนัดชัดเจน เพราะนาฬิกาถูกแขวนไว้บนผนังในตำแหน่งที่ตรงกับประตูพอดี ลักษณะนี้ถือว่าไม่ดี

5. ในบ้านอย่ามีนาฬิกามากเกินไป การแต่งบ้านด้วยการประดับนาฬิกามากเกินไปจนทั่วบ้านนั้นไม่เป็นมงคล นาฬิกาที่มีหลายเรือนเกินไป หรือมีแทบทุกมุมในบ้านจะเป็นเสมือนพลังที่เร่งเวลาชีวิต ส่งผลให้มีแต่ความวุ่นวาย เหนื่อยมาก ความเร่งร้อน การเฝ้ารอและการแข่งขัน

6. ลวดลายที่ให้ความรู้สึกสับสน ไม่ควรเลือกมาใช้เพราะจะนำมาซึ่งความสับสนวุ่นวายเรื่อยไป ลวดลายคล้ายกรวดหินก็ควรหลีกเลี่ยงเพราะจะนำมาซึ่งอุปสรรค ความกดดันและความไม่ราบรื่นทั้งปวง

7. การเลี้ยงปลาตู้สวยงามจะนำโชคดีมาให้เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าจำนวนปลานั้นเป็นมงคลและถูกโฉลกกัน ควรเลี้ยงปลาเป็นจำนวน 1 ตัว 6 ตัว 8 ตัว หรือ 9 ตัว ไม่ควรเลี้ยงปลาจำนวน 2 ตัว 5 ตัว หรือ 7 ตัว