You are here

แบบบ้าน
ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่ดิน 17 - 26 ตารางวา
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่ดิน 17-26 ตารางวา บ้านมีทั้งหมด 80 หลัง /ทาวน์โฮม 2 ชั้น = 76 หลัง /อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น = 4 หลัง
แบบบ้าน ทาวน์โฮม 2 ชั้น
ทาวน์โฮม 2 ชั้น
ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่ดิน 17 - 26 ตารางวา
แบบบ้าน อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่ดิน 17-26 ตารางวา บ้านมีทั้งหมด 80 หลัง /ทาวน์โฮม 2 ชั้น = 76 หลัง /อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น = 4 หลัง
ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ ที่ดิน 17 - 26 ตารางวา
อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น หน้ากว้าง 4 เมตร ขนาด 3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำ ที่ดิน 17-26 ตารางวา บ้านมีทั้งหมด 80 หลัง /ทาวน์โฮม 2 ชั้น = 76 หลัง /อาคารพาณิชย์ 3 ชั้น = 4 หลัง